Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

woodpile
12:04
8041 663b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
woodpile
12:01
0423 69b8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 15 2018

woodpile
12:50
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaro-koko ro-koko

March 13 2018

woodpile
20:12
6388 2cea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 01 2017

woodpile
16:24
6733 18f9 500
Belvedere
Reposted fromvolldost volldost viajobi jobi
woodpile
16:23
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viajobi jobi

November 21 2017

woodpile
11:08
4888 57c8
Reposted byRastaPrincess RastaPrincess

November 07 2017

woodpile
15:02
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaperseweracje perseweracje
woodpile
14:59
6010 0235 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
woodpile
12:46
0210 8138 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaBrilliant Brilliant

October 26 2017

woodpile
11:04
2480 c3c4 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 via100suns 100suns

September 12 2017

woodpile
17:58
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife

September 07 2017

woodpile
21:56
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadailylife dailylife
woodpile
21:45

- No i tak się  zdarzyło, że zakochełem  się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie? 
- To nazywasz ironią
  losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej .

woodpile
21:30
8056 6e6e

September 04 2017

woodpile
16:18

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia

Reposted frompuella13 puella13 viajobi jobi

September 02 2017

woodpile
10:45
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viamarysia marysia

August 13 2017

woodpile
17:01
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline

July 28 2017

woodpile
20:51
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns

July 27 2017

woodpile
21:50
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl