Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

woodpile
17:01
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline

July 28 2017

woodpile
20:51
4819 25c8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns

July 27 2017

woodpile
21:50
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaoutline outline
woodpile
21:35

Każda kobieta jest jak drobne ziarenko. Jeśli podlejesz ziarenko miłością, szczerością i wsparciem wtedy wyrośnie z niego najpiękniejszy kwiat jaki kiedykolwiek widziałeś. Pielęgnuj więc swój kwiat, dbaj i podlewaj stale uczuciem, a zakorzeni się w Tobie na całe życie…

- Rafał Wicijowski

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming vialoveproof loveproof

June 13 2017

15:33
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viaoutline outline

May 23 2017

woodpile
20:43
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viakonwalia konwalia

May 22 2017

woodpile
20:58
Należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.
Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa.
Sprawdzam czego mi brakuje.
Sprawdzam jak daleko jestem od swoich marzeń.
Sprawdzam czy je jeszcze mam.
Sprawdzam czy czuję satysfakcję.
Sprawdzam, czy moje życie, moim zdaniem ma sens.
Sprawdzam jaki jest mój cel.

Zanim zaczniemy zmieniać swój świat, spróbujmy zrozumieć siebie.

March 19 2017

woodpile
23:11
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape via100suns 100suns

March 17 2017

woodpile
22:09
5440 209c
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoutoflove outoflove

March 11 2017

woodpile
19:10
8188 f29b
Reposted fromSzczurek Szczurek viaBrilliant Brilliant

March 01 2017

woodpile
21:41
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viamagdanestor magdanestor

February 26 2017

woodpile
15:17
7050 73be
Reposted bycosette cosette

July 08 2015

woodpile
20:30
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viakonwalia konwalia

June 26 2015

woodpile
22:54
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viadarling darling

June 02 2015

woodpile
22:41
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough vialoveproof loveproof

May 07 2015

21:22
2646 41d3
Reposted fromtwice twice viafollowed followed
woodpile
10:15

April 12 2015

woodpile
13:48

April 09 2015

woodpile
23:45
2520 b1cd
Reposted fromintryga intryga viasweetnothingg sweetnothingg
woodpile
23:42
4785 984c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl